Mag mijn kind wel of niet naar de opvang komen?

Voor de actuele maatregelen rondom corona hanteren wij de meest actuele beslisboom van BOINK (Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang). De beslisboom is een vragenschema waarmee je kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang kan komen.

Bekijk actuele beslisboom

Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang een kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD.

Terug naar home