De gezichten achter Kinderopvang Wageningen

Bestuur en management

Kinderopvang Wageningen wordt bestuurd door Directeur/Bestuurder Madeleine Suijker. Samen met de Manager Bedrijfsvoering, Manager Kinderopvang, Manager Pedagogiek en Kwaliteit en de HR Manager is zij verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid en strategisch meerjarenplan van de organisatie.

Madeleine Suijker

Directeur/bestuurder

Janneke Schut

Manager Bedrijfsvoering

Debby van Dam

Manager Kinderopvang

Monique van Groeningen

Manager Pedagogiek en Kwaliteit

Marco Bijl

HR Manager
Lid Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Kinderopvang voor ieder kind

Kinderopvang Wageningen is lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Hiermee laten we zien dat we het belangrijk vinden dat ieder kind gebruik kan maken van kinderopvang. We zijn een kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat we onze winst terugbrengen in de organisatie. Bijvoorbeeld naar pedagogische werkmethodes, onze medewerkers, inrichting van de ruimtes en materialen. Lees hier meer over Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Kinderopvang Wageningen is lid van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Lid Expertisecentrum Kinderopvang

Streven naar pedagogisch hoogwaardige kinderopvang

Kinderopvang Wageningen is als organisatie lid van het Expertisecentrum Kinderopvang. Hiermee streven wij als organisatie naar een continue ontwikkeling van pedagogiek in de kinderopvang. Naast de kennis en ervaring die we al in huis hebben, vinden we het van groot belang om deze kennis te blijven vergroten en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in de kinderopvang. Lees hier meer over het Expertisecentrum Kinderopvang.

De gezichten achter Kinderopvang Wageningen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid door de directeur-bestuurder, en op de algemene gang van zaken binnen Kinderopvang Wageningen.

Joost Bosman

Voorzitter

Anne Marjan Greve

Vicevoorzitter

Dennis Gudden

Lid Raad van Toezicht

Arjan van Hell

Lid Raad van Toezicht, Commissie financiën

Wilco Dokman

Lid Raad van Toezicht, Commissie financiën
Terugblik en vooruitkijken

Jaarverslag Kinderopvang Wageningen

Ieder jaar kijken we terug op wat we als organisatie bereikt hebben het afgelopen jaar. Dat vertalen we in een jaarverslag dat gedeeld wordt met ouders en al onze medewerkers.

Bekijk het jaarverslag 2023
Bekijk ons laatste jaarverslag - Kinderopvang Wageningen
Het hart van Kinderopvang Wageningen

Ontdek waar we voor staan

Als kinderopvangorganisatie hebben we een eigen visie op pedagogiek, contact met ouders en goed werkgeverschap. Het hart van onze organisatie is verwerkt in ons merkhuis.

Bekijk ons merkhuis
Samen bouwen aan een bewuste generatie - Bekijk ons merkhuis - Kinderopvang Wageningen

Rondleiding aanvragen

Rondleiding aanvragen

Je kind inschrijven

Inschrijven