Onze kijk op kindontwikkeling in drie stappen

Vertrouwen is de basis

Voor een goede ontwikkeling is het noodzakelijk dat kinderen kunnen vertrouwen op de volwassenen om hen heen. Wij vinden het daarom belangrijk om een veilige omgeving te creëren waarin ieder kind zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Een plek waar ieder kind er mag zijn. We zijn er van overtuigd dat een goede samenwerking met ouders bijdraagt aan vertrouwen.

Ik

Ik mag mezelf zijn

Ieder kind mag bij ons zichzelf zijn en zich ontwikkelen in zijn eigen tempo, wij volgen het tempo van het kind en ondersteunen waar nodig. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en wordt een kind nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. Wij creëren een uitdagende omgeving waarin een kind de ruimte krijgt om nieuwe ervaringen op te doen en zijn eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken.

Wij

Wij spelen samen

Spelen is voor kinderen de manier om sociaal contact aan te gaan. Wij volgen de kinderen met aandacht en begeleiden ze waar nodig in het maken van contact. Kinderen leren daardoor functioneren in een groep en ontwikkelen spelenderwijs sociale vaardigheden. Er is in onze kinderopvang veel ruimte om samen te spelen en samen te werken en vooral veel plezier te hebben.

Wereld

Wij zijn samen de wereld

Wij geven kinderen de verantwoordelijkheid die ze aankunnen en willen ze laten ervaren dat hun eigen inbreng bijdraagt aan de sfeer op de groep en aan een prettige leefwereld. We geven kinderen ruimte om zelf te bedenken, ontdekken en ervaren, en nemen hun inbreng serieus. Zo bereiden we ze voor op een wereld vol kansen en uitdagingen.

Visie in de praktijk

Pedagogisch beleid

In onze pedagogische visie beschrijven we hoe belangrijk vertrouwen is als basis voor de ontwikkeling van kinderen. Vanuit dat vertrouwen kunnen kinderen zich ontwikkelen in drie fases: van ik, naar wij, naar wereld. Deze drie fases staan voor de persoonlijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van normen en waarden. Onze visie sluit hiermee aan bij de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang.  In ons pedagogisch beleid kunt u lezen hoe we deze visie in de praktijk brengen.

Bekijk pedagogisch beleid
Op het kinderdagbverblijf werken we met vaste gezichten - Kinderopvang Wageningen
Samenspel en zelfvertrouwen

Kindvolgend werken

Kinderen hebben een natuurlijke drang en nieuwsgierigheid om de wereld te ontdekken. Kindvolgend werken houdt in dat we aansluiten bij wat de kinderen bezig houdt, ze stimuleren om een stapje te zetten in hun ontwikkeling en ze te begeleiden waar dat nodig is. Het betekent ook dat we kinderen loslaten en ruimte geven om het zelf te doen waar dit kan. Wij volgen hierin het tempo van het kind. Zo zet een kind stappen op weg naar een eigen en unieke persoonlijkheid.

Spreekt onze visie je aan?

Bekijk onze locaties

We hebben locaties verspreid over heel Wageningen, zodat er altijd een locatie dichtbij is. Er zijn allerlei soorten locaties. Grote locaties, kleinschalige locaties, horizontale en verticale groepen. Veel locaties bieden dagopvang en buitenschoolse opvang, waardoor kinderen ieder jaar kunnen doorstromen.

Bekijk onze locaties

Rondleiding aanvragen

Rondleiding aanvragen

Je kind inschrijven

Inschrijven