Samen voor de beste opvang

Er zijn bij Kinderopvang Wageningen veel manieren om actief mee te denken over bepaalde aandachtsgebieden binnen onze organisatie, bijvoorbeeld door deel te nemen aan onze oudercommissies. We kijken uit naar jouw open blik, want de beste opvang verzorgen we samen!

Lokale oudercommissie

Iedere locatie heeft een eigen oudercommissie, de Lokale Oudercommissie. Zij geven advies over voorgenomen besluiten op de locatie. Bijvoorbeeld over het pedagogisch werkplan, de veiligheid en hygiëne. De Lokale Oudercommissie heeft regelmatig contact met ouders van de locatie, om hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen tijdens vergaderingen. De locatiemanager van de locatie is ook bij de vergaderingen aanwezig en zorgt dat de notulen gedeeld worden met de gehele locatie via de Ouderapp.

Centrale oudercommissie

Kinderopvang Wageningen heeft ook een Centrale Oudercommissie, deze wordt gevormd door leden uit de Lokale Oudercommissies. Een aantal keer per jaar vergadert deze commissie met de directie over organisatiebrede plannen. De Centrale Oudercommissie vertegenwoordigt daarbij álle ouders die klant zijn bij Kinderopvang Wageningen. Tijdens deze vergaderingen geeft de Centrale Oudercommissie advies over onder andere de kwaliteit van de opvang, het pedagogisch beleid, het prijsbeleid en allerlei zaken rondom veiligheid en gezondheid.

Wil je ook meedenken over de organisatie?

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om mee te denken over de koers van Kinderopvang Wageningen en haar locaties. Heb je interesse in deelname aan de Centrale Oudercommissie? Stuur dan een mail naar COC@kinderopvang-wageningen.nl. Wil je meer informatie of deelnemen aan een Lokale Oudercommissie? Neem dan contact op met de locatiemanager van jouw locatie.