Op de bso is er altijd iets te doen

Spelen, relaxen en leuke activiteiten na schooltijd

Bij de buitenschoolse opvang geven we kinderen alle ruimte om na schooltijd lekker vrij te zijn. Want er is niets fijner dan ontspannen en doen wat je leuk vindt samen met je vriendjes en vriendinnetjes. Van hutten bouwen tot toneelspel en van lekker lezen tot voetballen, op de bso is er altijd van alles te doen. We organiseren ook regelmatig leuke activiteit, die onze medewerkers in overleg met de kinderen bedenken.

Van knutselen tot koken

Programma op de bso

Elke dag op de bso is anders. Nadat de kinderen eerst iets gegeten en gedronken hebben, kiezen kinderen daarna zelf wat ze willen gaan doen, waarbij de groepsleiding activiteiten aanbiedt. We bedenken leuke gezamenlijke activiteiten, zoals buitenspelen, spelletjes doen, knutselen, koken of sporten. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer kinderen vrij zijn om zelf invulling te geven aan de middag. Kinderen van alle bso’s kunnen ook deelnemen aan de Sport BSO en Zwem BSO.

Samen spelen met blokken op de buitenschoolse opvang - Kinderopvang Wageningen
Experimenteren en eigen keuzes maken

Open je wereld en ontdek je talenten

Op de bso krijgen kinderen de vrijheid om te doen wat ze leuk vinden. In een vertrouwde, uitdagende omgeving krijgen ze de ruimte om hun talenten te ontdekken. Dat stimuleren we door kinderen de verantwoordelijkheid te geven die ze aankunnen en ze zelf beslissingen te laten nemen. Zo worden kinderen steeds een stapje zelfstandiger en bereiden we ze voor op de wereld van morgen.

Bekijk onze visie
Risico nemen en je talenten ontdekken op de bso - Kinderopvang Wageningen

Onze locaties met buitenschoolse opvang

Bij Kinderopvang Wageningen hebben we meerdere locaties met buitenschoolse opvang in Wageningen. Iedere locatie heeft zijn eigen unieke eigenschappen en groepsindeling. Bekijk onze locaties en ontdek welke locatie het beste aansluit bij jouw wensen en de basisschool waar je kind naartoe gaat. Plan gerust een rondleiding, we laten je graag de locatie zien.

Bekijk onze locaties

Tarieven buitenschoolse opvang

Gebruik onze rekentool

Als je overweegt om gebruik te maken van buitenschoolse opvang bij Kinderopvang Wageningen, is het prettig om te weten wat je gaat betalen. Met onze rekentool krijg je snel en eenvoudig inzicht in je maandelijkse kosten. Ook kun je direct zien wat je van de Belastingdienst terugkrijgt. Deze rekentool is niet bedoeld om ons pakketaanbod en actuele opvangmogelijkheden te bekijken.

Naar de rekentool

Werken aan Gezonde Kinderopvang

Gezond eten en bewegen

We hebben veel aandacht voor Gezonde Kinderopvang. Dat zie je bijvoorbeeld terug in onze eet- en drinkmomenten, waarin we ons voedingsbeleid met de Schijf van Vijf als leidraad nemen. Regelmatig staan we met de kinderen in de keuken waar we de lekkerste gezonde snacks koken en bakken. Kinderen maken vaak zelf een boodschappenlijstje of er worden verse groentes uit de moestuin gehaald.

Lees meer
Gezond eten en zelf je appel snijden op de bso - Kinderopvang Wageningen
Vervoer

Veilig van school naar de bso

Alle scholen in Wageningen zijn gekoppeld aan bso-locaties van Kinderopvang Wageningen. Na schooltijd halen we de kinderen op van school. Afhankelijk van de ligging van de school halen we kinderen lopend, met de fiets of met onze bso-bus op. We staan op vaste plekken en zijn herkenbaar door ons Kinderopvang Wageningen vestje. Oudere kinderen kunnen zelfstandig naar de bso lopen of fietsen. Als ouder kun je zelf aangeven of je hiervoor toestemming geeft of niet.

Volop plezier in schoolvakanties

Gevarieerd programma in vakanties

Tijdens schoolvakanties kunnen kinderen ook terecht bij de buitenschoolse opvang. In vakanties bieden we namelijk een gevarieerd aanbod aan leuke en leerzame activiteiten op de bso die zijn afgestemd op de wensen van de kinderen. Tijdens vakanties is de buitenschoolse opvang de hele dag open, waardoor we een meer verdiepend aanbod aan activiteiten kunnen bieden.

Veelgestelde vragen over buitenschoolse opvang

 • Hoe werkt wennen op het kinderdagverblijf?

  Bij Kinderopvang Wageningen vinden we het belangrijk dat kinderen eerst wennen op de groep. Tijdens de wenmomenten is er aandacht voor het wennen aan de nieuwe omgeving, de pedagogisch medewerkers, de andere kinderen, het dagritme en de sfeer op de groep. Ná de ingangsdatum van het contract starten kinderen altijd met twee dagdelen wennen op de groep. Het volledige wenbeleid van Kinderopvang Wageningen is terug te vinden in de Ouderapp.

 • Welke opvangmogelijkheden zijn er?

  40-wekenpakket

  Bij het 40-wekenpakket maak je alleen gebruik van opvang tijdens schoolweken. Bij inschrijving bespreek je met de afdeling Kindplanning de gewenste opvangdag(en), welke vastgelegd worden in het contract. In schoolvakanties en op schoolverlofdagen heb je bij dit pakket geen opvang.

  52-wekenpakket

  Het 52-wekenpakket is een het full-servicepakket waarbij je gebruik maakt van 52 weken gegarandeerde opvang op je vaste contractdagen. Opvang in schoolvakanties en schoolverlofdagen zijn, op je vaste contractdagen, bij de prijs inbegrepen. Als je een inschrijving doet via de website, kun je jouw gewenste opvangdagen doorgeven. Onze afdeling Kindplanning neemt contact met je op om de opvangdagen contractueel vast te leggen.

  Opvang in de vakantie

  Heb je een 40-wekenpakket, maar wil je wel gebruik maken van vakantieopvang? Extra opvangdagen in de vakantie of op schoolverlofdagen kun je via de Ouderapp aanvragen. De locatiemanager beoordeelt of extra opvang op de gewenste datum mogelijk is. Daarbij wordt gekeken naar de samenstelling, het kindaantal van de groep en het aantal beschikbare medewerkers. Als je aanvraag goedgekeurd wordt, ontvang je voor de extra afgenomen dagen een factuur.

  Vakantiepakket

  Ook als je geen van beide pakketten hebt, kun je enkel vakantieopvang bij ons afnemen. Neem contact op met afdeling Kindplanning voor de mogelijkheden.

  Extra incidentele opvang

  Mocht je incidenteel een extra dag(deel) opvang nodig hebben, dan kun je dit via de Ouderapp aanvragen. De locatiemanager beoordeelt of een extra dag(deel) op een gewenste datum mogelijk is. Daarbij wordt gekeken naar drie criteria: de groepssamenstelling, het kindaantal van de groep en het aantal beschikbare medewerkers.

 • Hoe werkt de doorstroom naar andere groepen?

  Wanneer stroomt mijn kind door naar een andere groep?

  Bij Kinderopvang Wageningen hebben we op onze locaties verschillende bso-groepen. Zo zijn er bijvoorbeeld groepen met kinderen van 4 tot 10 jaar, maar er zijn ook groepen van 4 tot 7 jaar. Bij deze laatste groep, stroomt je kind door naar een volgende groep als hij of zij 7 jaar wordt.

  Op het moment dat je kind op een 4+ groep wordt geplaatst, plannen wij de opvang van je kind al door naar de volgende groep. Als je kind 7 jaar wordt, plannen wij het kind door naar een 7+ groep. Dit geldt ook voor de leeftijd van 10 jaar. We plannen het kind dan door naar een 10+ groep.

  Hoe werkt de doorstroom per locatie?

  Bij een aantal locaties kunnen kinderen op dezelfde locatie blijven als zij doorstromen naar een nieuwe groep. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van de locatie en de groepsindeling. Bij sommige locaties is doorstroom binnen de locatie niet mogelijk en zal de bso voortgezet worden op een andere locatie. Als dit het geval is, zal de doorstroom plaatsvinden naar een bso die gekoppeld is aan een van de basisscholen van je kind. Op de pagina van de locatie kun je zien welke scholen er gekoppeld zijn aan jouw locatie. Afdeling Kindplanning neemt hierover tijdig contact met je op.

  Je krijgt ongeveer 7 maanden van tevoren te horen op welke datum en naar welke groep of locatie je kind zal doorstromen. Heb je voorkeur voor de alternatieve bso-locatie? Dan kun je dit binnen één maand

 • Wat zijn schoolverlofdagen?

  Naast de schoolvakanties zijn de Wageningse basisscholen veelal een aantal dagen of dagdelen per jaar gesloten, bijvoorbeeld vanwege een studiedag. Wij noemen dit ‘schoolverlofdagen’. Tijdens deze dagen bieden wij ook opvang aan. Opvang op schoolverlofdagen zit bij een 52-wekenpakket bij de prijs inbegrepen op je vaste contractdagen. Heb je een 40-wekenpakket? Dan kun je extra opvang aanvragen via de Ouderapp. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, ontvang je een factuur voor de extra afgenomen opvang.

 • Hoe groot zijn de groepen op de bso?

  De groepen op de bso zijn over het algemeen ingedeeld in groepen van 4-7 jaar, 7-10 jaar en 10+. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw, beschikbare ruimte en aantal pedagogisch medewerkers, kan de groepsgrootte op de bso variëren van 10 tot 24 kinderen. Op elke groep werken we zoveel mogelijk met een vast team pedagogisch medewerkers.

 • Hoe is het vervoer van school naar de bso geregeld?

  Onze pedagogisch medewerkers halen kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets op van school. In enkele situaties is dat niet mogelijk. Dan verzorgt Kinderopvang Wageningen het vervoer door middel van een bso-bus. Dit is bij de prijs inbegrepen. Meer informatie over ons vervoersbeleid lees je in de Ouderapp. Je krijgt toegang tot de Ouderapp als de plaatsingsovereenkomst definitief is. Heb je vragen over het vervoer van school naar de bso? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Wat zijn de openingstijden van de bso?

  Onze bso’s zijn aansluitend aan de sluitingstijd van school geopend tot 18.15 uur. In schoolvakanties en op schoolverlofdagen is de bso geopend van 7.45 uur tot 18.15 uur. Je kunt ook gebruik maken van verruimde openingstijden. Neem hiervoor contact met ons op.

 • Wanneer mag mijn kind zelfstandig naar de bso?

  Als kinderen 10 jaar worden, komen zij zelfstandig naar de bso. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

 • Kan mijn kind een fiets meenemen tijdens het vervoer naar de bso?

  Op veel locaties worden kinderen lopend door de groepsleiding opgehaald vanuit school. Kinderen kunnen de fiets dan aan het hand meenemen. Voor sommige locaties vindt het vervoer naar de bso plaats door middel van een BSO-bus. Dit is een Stint waar beperkte ruimte aanwezig is, waardoor het niet mogelijk is om fietsen mee te nemen.

Rondleiding aanvragen

Rondleiding aanvragen

Je kind inschrijven

Inschrijven