Unieke locaties in Wageningen

Kinderopvang altijd in de buurt

Kinderopvang Wageningen is al sinds 1989 hét gezicht in Wageningen als het gaat om kinderopvang. Inmiddels hebben we 14 locaties met ieder hun eigen unieke kenmerken. We onderscheiden ons door de groene ontdektuinen waar kinderen kunnen spelen en kunnen leren van de natuur.

Bekijk onze locaties

Van ik, naar wij, naar wereld

Pedagogische visie

Bij Kinderopvang Wageningen vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen in zijn eigen tempo. We creëren een veilige en positieve sfeer waarin ieder kind zichzelf mag zijn. We stimuleren kinderen om samen te spelen, te ontdekken en plezier te hebben, met respect voor de ander en de wereld om je heen.

Bekijk onze visie
Samen spelen - Pedagogische visie van Kinderopvang Wageningen
Gezond eten en bewegen

Gezonde kinderopvang

Een gezonde leefstijl vinden we belangrijk. Voeding is daarom een thema waar we veel mee bezig zijn. We leren kinderen al van jongs af aan wat gezond eten inhoudt en we proberen zoveel mogelijk te bewegen. Ook besteden we aandacht aan media-opvoeding en sociale ontwikkeling, zoals samenwerken met leeftijdsgenootjes, het ontwikkelen van een eigen identiteit en het respecteren van normen en waarden.

Lees meer
Gezond eten en zelf je appel snijden op de bso - Kinderopvang Wageningen

Onze locaties

We hebben locaties verspreid over heel Wageningen, zodat er altijd een locatie dichtbij is. Er zijn allerlei soorten locaties. Grote locaties, kleinschalige locaties, horizontale en verticale groepen. Veel locaties bieden dagopvang en buitenschoolse opvang, waardoor kinderen ieder jaar kunnen doorstromen.

Bekijk alle locaties

Onze tarieven

Bereken je maandelijkse kosten

Als je overweegt om gebruik te maken van kinderopvang bij Kinderopvang Wageningen, is het prettig om te weten wat je gaat betalen. Met onze rekentool krijg je snel en eenvoudig inzicht in je maandelijkse kosten. Ook kun je direct zien wat je van de Belastingdienst terugkrijgt.

Meer over onze tarieven

We houden graag contact

Ouderbetrokkenheid

Kinderopvang Wageningen hecht veel waarde aan de inbreng van ouders. De inspraak van ouders wordt onder andere vertegenwoordigd via oudercommissies. Ook communiceren onze pedagogisch medewerkers dagelijks met ouders via onze Ouderapp. Regelmatig ontvang je updates over de ontwikkeling van je kind, foto’s van activiteiten en nieuws van de organisatie.

Lees meer
Persoonlijk contact staat voorop - Kinderopvang Wageningen
Een betere wereld voor onze kinderen

Duurzaamheid

We streven naar een mooie, groene toekomst voor onze kinderen. Duurzaamheid is daarom een belangrijk thema binnen onze organisatie. Onze eigen locaties zijn voorzien van zonnepanelen en op veel locaties hebben we ledverlichting. Ook op de groep besteden we aandacht aan het respect hebben voor de natuur en het milieu. We bestellen ons eten zoveel mogelijk lokaal en we werken regelmatig met thema’s die met natuur te maken hebben, zoals kriebelbeestjes, water en de seizoenen.

Algemene informatie

 • Organisatie

  Kinderopvang Wageningen is een kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. Benieuwd naar de gezichten achter onze organisatie, ons jaarverslag en ons merkhuis? Lees hier meer over onze organisatie.

 • Onze visie

  Wij bouwen aan een zelfbewuste generatie die samen de wereld tegemoet treedt vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid.

 • Onze missie

  Dit doen we door kinderen een veilige en inspirerende plek te geven waarin we ze aanmoedigen om vanuit een open en onderzoekende houding zichzelf, anderen en hun omgeving te ontdekken en zich voor te bereiden op de wereld van morgen.

 • Kwaliteit

  Bij Kinderopvang Wageningen willen we het beste voor je kind. Veel van onze medewerkers hebben jarenlange ervaring en zijn goed opgeleid. We investeren in workshops en cursussen, zodat medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de pedagogiek.

  Kwaliteitssysteem

  We doen er alles aan om de dienstverlening continu te verbeteren. We vinden het belangrijk dat je tevreden bent en dat kinderen zich thuis voelen. We houden regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken en voeren op grond daarvan verbeteracties door.

  Kind-volgsysteem

  Jaarlijks observeren onze pedagogisch medewerkers alle kinderen om te kijken of het kind zich goed ontwikkelt en zich prettig voelt op de opvang. Dit doen we door middel van een kindvolgsysteem. Op verzoek plannen we een gesprek om onze inzichten met je te bespreken.

  Interne audits en GGD-inspecties

  Jaarlijks voeren we interne audits uit om de kwaliteit van onze organisatie te beoordelen. Hierdoor blijven we steeds alert op mogelijke verbeterpunten. Daarnaast komt de GGD eenmaal per jaar langs op alle locaties om de uitvoering te toetsen aan de landelijke beleidsregels door middel van een inspectie.

 • Tarieven

  De tarieven van Kinderopvang Wageningen kun je hier bekijken.

 • Landelijke Register Kinderopvang (LRK) en GGD-rapporten

  Al onze locaties zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Het registratienummer van de locatie vind je op je plaatsingsovereenkomst, op de website van het LRK en op iedere locatiepagina. Op de website van het LRK vind je ook de GGD inspectierapporten van onze locaties.

 • Klachten

  Klachtenbeleid

  Waar mensen werken kan wel eens iets misgaan. De kinderopvang vormt op deze regel geen uitzondering. Onze organisatie beschikt daarom over een klachtenbeleid. Wanneer je een klacht hebt, dan kun je die via het formulier registratie klachten aan ons doorgeven.

  Geschillencommissie

  Indien de klacht niet intern kan worden opgelost, kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Vereiste is dan wel dat de klacht eerst intern is behandeld. Bij de Geschillencommissie kunnen zowel ouders als oudercommissies geschillen met Kinderopvang Wageningen indienen.

Rondleiding aanvragen

Rondleiding aanvragen

Je kind inschrijven

Inschrijven