Kleine Wereld

Type dagopvang

 • Spelenderwijs

Contactgegevens

 • Schaepmanstraat 163
  6702 AV Wageningen
Locatie Kleine Wereld - Kinderopvang Wageningen

Kleinschalige opvang tijdens schoolweken

De Kleine Wereld is gevestigd in een dependance van OBS de Wereld. In de dependance zit ook de schakelklas van OBS de Wereld. We zijn een kleinschalige locatie met één stamgroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar, die alleen in de ochtend welkom zijn om te komen spelen. De Kleine Wereld heeft een ruime, lichte groepsruimte. Er zijn verschillende speelhoeken ingericht, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen, zoals een huishoek, een leeshoek en een bouwhoek.

Grote tuin

In onze heerlijke tuin kunnen kinderen naar hartenlust spelen. We hebben een zandbak om te graven of taartjes in te bakken, een houten speelhuis en een speeltoestel met glijbaan. Ook zijn er enkele fruitbomen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De Kleine Wereld is een locatie waar we ook Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bieden. Door middel van extra begeleiding en een speciaal programma helpen we kinderen belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Bijvoorbeeld rekenen, taal en sociale vaardigheden.

Dagprogramma en activiteiten

We hebben een vast dagritme, waarbij vaste rituelen dagelijks terugkomen. Zo eten en drinken we samen in de kring, is er veel aandacht voor lezen, zingen, taal, vieren we verjaardagen en wordt er aandacht besteed aan geboortes van broertjes en zusjes.

Sfeerimpressie de Kleine Wereld

Krijg alvast een inkijkje bij de Kleine Wereld. Ben je geïnteresseerd in deze locatie? Vraag een rondleiding aan of schrijf je kind vrijblijvend in.

Jouw aanspreekpunt

Locatiemanager

Geerriska van Ommeren

“Mijn naam is Geerriska van Ommeren, locatiemanager van kindercentrum de Kleine Wereld. Ik heb de dagelijkse leiding over deze prachtige kleinschalige peutergroep, een rol die ik met veel plezier en toewijding vervul. Ik ben wekelijks op de locatie aanwezig. Naast mijn rol als Locatiemanager ben ik ook trainer gezonde kinderopvang binnen Kinderopvang Wageningen.”

Managementassistent

Miranda Spekschate

“Mijn naam is Miranda Spekschate. Ouders zullen mij voornamelijk tegenkomen bij een rondleiding op de locatie. Daarnaast maak ik de personeelsplanningen en sta ik soms ook zelf op de groep. Wat de Kleine Wereld uniek maakt zijn de verschillende culturen.”

Handig om te weten over de Kleine Wereld

 • Sluitingsdagen
  • In schoolvakanties gesloten
  • De officieel erkende feestdagen (Hemelvaartsdag, Pasen, Koningsdag, Pinksteren, Kerst en Nieuwjaarsdag)
  • Onze jaarlijkse studiedag voor alle medewerkers. De datum wordt jaarlijks vastgesteld. Je krijgt hier tijdig bericht over.
 • LRK-nummer en GGD inspectierapport

  Het LRK-nummer van deze locatie is 107978441. De Kleine Wereld staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Het nummer heb je nodig als je kinderopvangtoeslag aanvraagt bij de Belastingdienst. Het meest recente GGD-rapport van deze locatie vind je ook terug op de website van het LRK.

 • Haal- en brengtijden
  • Brengen tussen 08.00 – 09.00 uur
  • Halen tussen 12.50 – 13.00 uur
 • Openingstijden
  • Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 13.00 uur tijdens schoolweken
  • Voorschoolse opvang OBS de Wereld: 7.30 – 8.30 uur.

Lijkt deze locatie je leuk?

Heb je interesse in deze locatie? Dan nodigen we je van harte uit om je kind in te schrijven via ons digitale inschrijfformulier. Het is ook mogelijk om een rondleiding aan te vragen om de sfeer op de locatie te proeven.

Rondleiding aanvragen Inschrijven